سنگ های مصنوعی

Artificial stones

سنگ مصنوعی

این نوع سنگ های مصنوعی  با استفاده از ابداع شیوه ای نوین در حال حاضر، نه تنها در ایران، بلکه در دنیا تنها تولید کننده به این شیوه می باشد

:آنچه این سنگ های خاص را متمایز با دیگر سنگ های مصنوعی می کند

قیمت کاملا قابل رقابت با سنگ ها مصنوعی موجود در بازار-

جذب رطوبت برابر با صفر-

استحکام بسیار بالا-

تولید در  اندازه های متفاوت حتی سایز های بسیار بزرگ-

تولید سنگ ها با اسکوپ مجود در پشت جهت نصب ساده و محکمتر-

امکان تولید هر رنگ،هر طرح و حتی هر شکل سه بعدی مورد نظر-

دانلود کاتالوگ سنگ های مصنوعی 

کفپوش های سنگ مصنوعی

جدول های سنگ مصنوعی

نما و دیوارپوش های سنگ مصنوعی

زیرپله و حاشیه های سنگ مصنوعی