نصب پارکت لمینیت یکی از مهمترین عوامل موثر در حفظ ونگهداری طولانی مدت پارکت ها می باشد که حتی الامکان باید توسط افراد ماهر وخبره انجام شود

در ادامه موارد مهمی که در نصب پارکت لمینیت باید رعایت شود آورده شده است

پارکت لمینیت را ۲۴ ساعت قبل از نصب در محل نصب روی هم میگذاریم تا با دمای محیط تنظیم گردد و از چیدن پارکت لمینیت به صورت افقی جدا خودداری نمایید زیرا باعث ناخن گیر شدن بعداز نصب میگردد

در ادامه فیلم نحوه نصب پارکت های کارابرتر را مشاهده خواهید کرد