نصب پارکت لمینت یکی از مهمترین عوامل موثر در حفظ ونگهداری طولانی مدت پارکت ها می باشد که حتی الامکان باید توسط افراد ماهر وخبره انجام شود

در ادامه موارد مهمی که در نصب پارکت لمینیت باید رعایت شود آورده شده است

پارکت لمینیت را ۲۴ ساعت قبل از نصب در محل نصب روی هم میگذاریم تا با دمای محیط تنظیم گردد و از چیدن پارکت لمینیت به صورت افقی جدا خودداری نمایید زیرا باعث ناخن گیر شدن بعداز نصب میگردد.

زیرساخت ( کف محل نصب ) را چک کنید و مطمئن شوید که کف زمین خشک و بدون رطوبت است.

پارکت های قدیمی با استفاده از چسب بهه زمین متصل میشدند اما پارکت لمینت های امروزی بصورت کلیکی داخل یک دیگر قفل میشوند و روش اتصال آن ها سریعتر و آسان تر می باشد. 

در مرحله اول فوم سایلنس SILENCE FOAM زیر کار قرار می گیرید که برای جلوگیری از صدا هنگام راه رفتن زیر پارکت لمینت قرار میگیرد.

همینطور فراموش نکنید که قبل از استفاده و شروع به کار نحوه قرار گرفتن پارکت ها را انتخاب نمایید ( به سمت عرض یا طول  )

نصاب های گارابرتر با در نظر گرفتن تمامی موارد مراحل پروژه را طبق نظرات مسئول فنی انجام خواهند داد و تیم های ما همیشه با ناظر شروع به فعالیت می کنند تا پروژه بدون هیچ مشکلی انچام گردد.

در ادامه فیلم نحوه نصب پارکت های کارابرتر را مشاهده خواهید کرد